Other

Home  >>  How can I help  >>  Other

Emócie ako strach, ľútosť, trápenie, hnev, zlosť a výčitky svedomia sú vražedným kokteilom pre špecifické zamerania ako sú profesionálni športovci, profesionálni traderi, herci, speváci, a ostatné profesie s podobnými nárokmi.

Profesionálni športovci

Čo získaš?
Čomu sa vyhneš?

 • tvoj najvyšší možný výkon
 • jasná definícia priorít
 • tvojej vnútornej motivácie na maximum
 • rýchlejšia liečba zranení
 • vnútornú rovnováhu
 • nárast skutočného sebavedomia
 • najvyššiu možná miera finančného hodnotenia
 • optimalizáciu stresu a záťaže
 • odstránenie napätia atď. …
 • stresu
 • strachu zo zlyhania
 • strachu z budúcnosti
 • stálym zraneniam a chorobám
 • nejasným cieľom a prioritám
 • demotivácii
 • neúmerným zlyhaniam a reakciám
 • depresii
 • bolesti atď. …

Profesionálni traderi

Čo získaš?
Čomu sa vyhneš?

 • pravidelné zárobky
 • psychickú stabilitu
 • finančnú stabilitu
 • vnútornú rovnováhu a kľud
 • jasné napredovanie
 • disciplinovanosť
 • jasne stanovené pravidlá
 • životnú stabilitu
 • úspech atď. …
 • permanentným stratám
 • nedisciplinovanosti strachu zo zlyhania
 • pocitu nie si dosť dobrý
 • únave
 • chorobám
 • chaosu
 • nervozite
 • stresu
 • tlaku atď. …

Sign up now to achieve more joy, happiness, success and peace in your life.
Signup today and receive free updates straight in your inbox. We will never share or sell your email address.
Like what you read? Share it with your friends...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Buffer this pagePin on Pinterest0Email this to someonePrint this page